Bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych w czasie Covid-19

Drukuj

Lokalne organizacje pozarządowe zapraszamy do skorzystania bezpłatnego doradztwa z zakresu:

  • przygotowywania wniosków grantowych,
  • realizacji i rozliczania projektów,
  • składania raportów/ sprawozdań finansowych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 59 83 35 830, 881 918 121 oraz mailowego biuro@lgdnp.org.pl:

  • wtorki 16:00 – 17:00,
  • czwartki 16:00 – 17:00,
  • piątki 14:30 – 15:30.

Doradztwo finansowane jest z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom Covid-19.