Władze

Zarząd Fundacji (kadencja od 28.06.2021 do 27.06.2026)

 • Prezes Zarządu
  Zdzisława Hołubowska (Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”)
 • Wiceprezes Zarządu
  Wiesław Puzio (Gmina i Miasto Jastrowie)
 • Sekretarz Zarządu
  Magdalena Wojciechowska (Miasto i Gmina Czarne)

Rada Fundacji (kadencja od 28.06.2021 do 27.06.2026)

 • Przewodniczący Rady
  Jacek Janusz (Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”)
 • Wiceprzewodniczący Rady
  Dariusz Szopiński (Gmina Przechlewo)
 • Członkowie Rady
  Anna Chwedoruk (Gmina Rzeczenica)
  Władysław Dobber (Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne)
  Marta Husarek (osoba fizyczna)
  Marzena Kaczmarska (Czarneńskie Centrum Kultury)
  Tadeusz Majer (osoba fizyczna)
  Zenon Nowakiewicz (PPUH „Mech-Prod” Zenon Nowakiewicz)

Komisja Rewizyjna (kadencja od 28.06.2021 do 27.06.2026)

 • Przewodniczący Komisji
  Ryszard Drzewiecki
 • Członkowie Komisji
  Monika Kobak
  Katarzyna Lamot