Projekty 2017

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu Profilaktyka pożarowa na terenie gminy Okonek

3 750,00  zł

Głównym celem projektu jest profilaktyka pożarowa. Przy okazji różnych wydarzeń odbywających się w sołectwach gminy Okonek, druhowie z OSP będą przekazywać wiedzę i prowadzić zajęcia praktyczne dotyczące gaszenia pożarów w zarodku przy użyciu gaśnic. Zajęcia będą dotyczyły pożarów, które najczęściej pojawiają się w gospodarstwach domowych, a szybka reakcja samych mieszkańców może zapobiec tragedii. Strażacy chcą przede wszystkim, aby mieszkańcy nie bali się używać gaśnic, wiedzieli do czego służą i co najważniejsze jak je obsłużyć. Dodatkowo chcą w drodze losowania przekazać dla 20 rodzin biorących udział w zajęciach, czujki tlenku węgla. Są to urządzenia wykrywające czad – czyli „cichego zabójcę”.

Realizacja projektu wpłynie na podniesienie świadomości społecznej o zagrożeniach pożarowych w mieszkaniach, która jest obecnie bardzo niska. Najbardziej przerażająca jest wiedza na temat czadu, niestety aż 53% respondentów jest przeświadczonych o tym, że czad można rozpoznać po zapachu. Tylko co piąty badany wskazuje, że można go wykryć za pomocą specjalnych czujników.

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” Powrót do czasu Miecza i Honoru

2 200,00 zł

Głównym celem projektu jest zapoznanie różnych grup wiekowych z elementami życia w średniowieczu i będzie on polegał na przeprowadzeniu w Baszcie Młyńskiej w Debrznie cyklu zajęć: prelekcji, warsztatów i pokazu, które pozwolą wprowadzić uczestników w realia epoki znanej tylko pobieżnie. Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądał świat średniowiecza, z czego wyrabiano zbroje i miecze, jak wyglądały zamki i budowle, jak pracowali rzemieślnicy. Podczas warsztatów będzie możliwość obejrzenia strojów rycerskich i zapoznania się z kulturą średniowieczną. Prowadzący wykłady i pokazy zobrazują uczestnikom projektu przeszłość znaną tylko z książek i filmów. Dzięki prelekcjom uczestnicy będą mieli możliwość poznania średniowiecza z innej perspektywy. Jednym z założeń projektu jest stworzenie żywej lekcji historii, która nie zamyka się tylko w szkolnych murach. Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie wykonać pracę, którą zwiedzający będą mogli obejrzeć podczas wizyty w Baszcie Młyńskiej.
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała Na rowery się przesiadamy i swoje zdrowie i środowisko wspieramy

2 250,00  zł

Celem projektu jest dalszy rozwój turystyki rowerowej oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała. W ramach projektu odnowione zostaną 2 ścieżki rowerowe przebiegające przez gminę Koczała, tj. „Bobrową” i „Jelenią”, zorganizowane zostaną 2 rajdy rowerowe, wydany folder informacyjno-promocyjny oraz na zakończenie projektu spotkaniem z ciekawym człowiekiem, dla którego pasją jest rower. Podczas pierwszego rajdu jego uczestnicy zrobią rozeznanie w terenie, gdzie należy odnowić piktogramy oraz zrobią dokumentację fotograficzną tras i zbiorą materiały do opisu folderu. Następnie chętne osoby zajmą się odnowieniem piktogramów oraz tablic. Wsparcie w tym temacie zadeklarował Urząd Gminy Koczała. Uczestnicy projektu sami przygotują materiał do folderu informacyjno-promocyjnego, a następnie zlecą jego wydruk.
Liderzy wiejscy Skowarnki i Uniechówek Sołecka Akademia Piłkarska

3 290,00 zł

Głównym celem projektu jest utworzenie Sołeckiej Akademii Piłkarskiej. W skład której wejdą dzieci i młodzież z dwóch sołectw Skowarnki i Uniechówek (gmina Debrzno). Powstaną dwie drużyny w kategorii wiekowej: młodziki 10-13 lat oraz starsi 14-17 lat. Drużyny będą mieszane tzn. do akademii będą mogli zgłaszać się wszyscy, którzy interesują się graniem w piłkę nożną: chłopcy i dziewczęta. Dobrem wspólnym dla społeczności lokalnej będzie stworzenie warunków, a przede wszystkim umożliwienie udziału w profesjonalnych treningach. Powstanie Sołecka Akademii piłkarska, co jeszcze bardzie zintegruje mieszkańców. Zniweluje to bariery, które obecnie występują w postaci braku dostępu do profesjonalnego udziału w treningach. Wzmocni to motywację młodych ludzi do działania, angażowania się w sprawy swojej małej ojczyzny.
„Kamieńska” Grupa Nieformalna Aktywni po zdrowie

5 480,00 zł

Projekt polega na organizacji warsztatów z doradcą żywieniowym oraz trenerem fitness dotyczących prawidłowego chodzenia z kijkami nordic walking.
Warsztaty prowadzone będą placówkach kulturalnych w sześciu miejscowościach w gminie Kamień Krajeński.
Od lipca do września organizowane będą zajęcia z doradcą żywieniowym. Tematem będzie zdrowe odżywianie, jak prawidłowo sporządzać posiłki aby ograniczyć ich kaloryczność. Omówiona zostanie m.in. rola i znaczenie picia wody, spożywanie i zapotrzebowanie białka oraz węglowodanów, jak ważne jest spożywanie owoców i warzyw. Co drugie spotkanie uczestnicy będą sprawdzać swoją wagę, wiek metaboliczny oraz nawadnianie swojego organizmu (za pomocą specjalnej wagi).
Od lipca do września odbędą się zajęcia z trenerem, który poprowadzi zajęcia z prawidłowego chodzenia z kijkami nordic walking, ponieważ wiele osób posiada kijki, ale nie potrafi się nimi posługiwać.
Koło Gospodyń Wiejskich w Olszanowie Piękna jest nasza wieś

3 300,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności wsi Olszanowo (gmina Rzeczenica) poprzez zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż wsi oraz integracja mieszkańców podczas wspólnych prac rewitalizacyjnych oraz uroczystości na zakończenie projektu. Dobrem wspólnym będą zagospodarowane tereny zielone. W ramach projektu mieszkańcy zakupią i zamontują ławki oraz ustawią gazony, w których posadzą kwiaty i rośliny wieloroczne. Uporządkują i wysprzątają również swoją wieś. Zakończeniem wspólnej pracy będzie imprez rekreacyjna, podczas której odbędą się rozgrywki sportowe i zabawy integracyjne.
Chór Ballada Spotkania z Balladą

2 000,00 zł

Projekt polega na organizacji koncertów w wykonaniu chóru Ballada (gmina Debrzno), których motywem przewodnim jest piosenka popularna i muzyka Gospel. Koncerty poprzedzone zostaną profesjonalnymi warsztatami pt. „Przegląd mody chóralnej”, na których chętne osoby będą miały okazję nauczyć się technik projektowania i szycia strojów. Samodzielnie wykonane stroje będę prezentowane podczas organizowanych koncertów chóru.

Dostęp do kultury, to wspólne dobro dla takiej małej społeczności jak miasto i gmina Debrzno i to społeczności pozbawionej ze względu na położenie geograficzne wielu dóbr, jakie niesie ze sobą lokalizacja w pobliżu dużych miast. Za pomocą projektu członkowie chóru chcą pokazać społeczności lokalnej inne horyzonty muzyczne i dać możliwość bezpłatnego udziału we wspaniałych imprezach edukacyjnych i integracyjnych.

Rychnowiacy dla Rychnów Rewitalizacja centrum wsi Rychnowy – II etap

2 000,00 zł

Głównym celem projektu jest rewitalizacja centrum wsi Rychnowy (gmina Człuchów) i nadanie temu terenowi nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. Polega on na zagospodarowaniu brzegu stawu wiejskiego, terenu przyległego do niego oraz terenu przy remizie strażackiej. Dobrem wspólnym, z którego korzystać będą wszystkie grupy społeczne, będzie piękna okolica i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu. Poprzez wspólną pracę mieszkańców i jej widoczne i namacalne efekty nastąpi jeszcze większa integracja międzypokoleniowa. Stworzone na nowo miejsce spotkań zachęci do wyjścia z domu i spędzenia mile czasu.
Stowarzyszenie Pro Kultura Wrzuć na luz! – kreatywne warsztaty artystyczne

4 230,00 zł

Celem projektu jest pobudzenie wśród młodych człuchowian zdolności artystycznych zgodnych z ich zainteresowaniami. Zaszczepienie w nich dobrej kultury hip-hop, rozwój umiejętności tanecznych, muzycznych oraz twórczych. Udział w darmowych warsztatach tanecznych i muzycznych oraz możliwość nauczenia się sztuki graffiti to doskonała propozycja na spędzenie wakacji a także okazja do wyjścia z domu,
integracji z rówieśnikami oraz zwiększenia poczucia, że robi się coś ważnego i dobrego dla siebie i innych.
Kreatywne czytelniczki Dziedzictwo kulturowe – przestrzeń do dobrej zabawy

4 500,00 zł

Celem projektu jest żywe i bliskie spotkanie z tradycją oraz łączenie pokoleń poprzez wspólne artystyczne spotkania w gminie Jastrowie.
Założeniem projektu jest zapoznanie z elementami wielkopolskiego dziedzictwa poprzez taniec, śpiew, zabawę, kulinaria oraz zdobycie wiedzy o tradycjach regionu. W ramach projektu rozwijane będą pasje i zainteresowania plastyczne dorosłych i dzieci poprzez: warsztaty taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym – wielkopolski folklor taneczny oraz dawne zabawy, warsztaty plastyczne – wykonywanie wianków na głowę dla dzieci z grup tanecznych z kwiatów tworzonych metodą Kanzashi, warsztaty malowania na tkaninie, warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców – zapoznanie z tradycją kulinarną wielkopolski i wspólne przygotowywanie potraw.
Przesłaniem wszystkich warsztatów jest chęć doskonalenia umiejętności lub nabycie nowych, a przede wszystkim aktywnie spędzony czas na wspólnych inspirujących działaniach.
Uczniowski Klub Sportowy Kometka Jastrowie Zajęcia z badmintona

2 500,00 zł

W odpowiedzi na brak kreatywnego, aktywnego i wspólnego (także z rodzicami) spędzania czasu wolnego przez dzieci z gminy Jastrowie powstał projekt „Zajęcia z badmintona”. W trakcie jego realizacji będą odbywać się zajęcia z gry badmintona dla dzieci szkolnych, dorosłych oraz grupy w wieku przedszkolnym. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności ruchowej uczestników, opanowania zasad fair play, a przede wszystkim integracji podczas wspólnych zajęć.

Osowianie Spacer po gwiazdach

3 352,00 zł

Projekt polega na aktywizacji społeczeństwa wsi, wzmacnianiu więzi społecznych, zapobieganiu wykluczeniom społecznym, przekazaniu ciekawej oferty dydaktycznej i sposobu na spędzenie wolnego czasu dla mieszkańców wsi Osowo (gmina Lipka) poprzez: budowę pomostu i 4 ławek nad stawkiem we wsi Osowo w celu organizacji spotkań mieszkańców, warsztaty/ spotkania spacer po gwiazdach w ramach, których uczestnicy spędzą wspólnie czas na obserwacjach nieba z wykorzystaniem profesjonalnego teleskopu, a także poznają podstawowe informacje na temat sposobu ich prowadzenia.
Zbudowany pomost i ławki będą w przyszłości służyć mieszkańcom wsi do organizacji podobnych przedsięwzięć. Dobro wspólne rozwijane za pomocą projektu to przede wszystkim: organizacja czasu wolnego dla mieszkańców wsi, nawiązanie współpracy międzypokoleniowej, integracja mieszkańców we wspólnych działaniach, ciekawy i niespotykany sposób na spędzenie wolnego czasu dla mieszkańców.
Rada Rodziców Wiata pod chmurką

3 000,00 zł

Projekt polega na utworzeniu miejsca spotkań dzieci, młodzieży, gdzie będą mogły usiąść w cieniu z notatnikiem. Wiata będzie usytuowana obok istniejącego już ogródka, który powstał w ramach projektu „Klasa pod chmurką”. Dla uatrakcyjnienia oferty ogródka konieczne jest postawienie wiaty. Radzie Rodziców poza środkami z Programu Działaj Lokalnie udało się zdobyć małą sumę pieniędzy na utworzenie przy dużym ogrodzie małego ogródka sensorycznego – gdzie poznaje się dotykiem, smakiem i słuchem. Ogródek jest także miejscem dla turystów, znajduje się bowiem na Ponadregionalnym Szlaku Rowerowym Greenway Naszyjnik Północy oraz jest jednym z punktów ścieżki edukacyjnej w Lipce. Po zakończeniu części inwestycyjnej nastąpi uroczyste otwarcie kolejnego punktu Klasy pod chmurką i przekształcenie ogródka w Klasę pod wiatą.
Stowarzyszenie „Inspiracja” Z tradycją przez pokolenia – kulturalne warsztaty edukacyjne

4 000,00 zł

Projekt będzie polegał na kultywowaniu tradycji Polsko-Ukraińskich. W ramach projektu w Centrum Integracji Kultury Ukraińskiej w Sokolu, przeprowadzone zostaną warsztaty śpiewacze i kulinarne. W ramach warsztatów śpiewaczych przewidziane są spotkania podczas, których uczestnicy będą poznawać i uczyć się pieśni z folkloru ukraińskiego i polskiego. Podczas warsztatów kulinarnych, prowadzonych przez instruktora tradycji kulinarnej przy pomocy wolontariuszy, uczestnicy nie tylko zapoznają się i pogłębią kultywowane od lat tradycje Polsko – Ukraińskie, ale również będą mieli szansę na wymianę własnych umiejętności i doświadczeń. Zdobyte umiejętności śpiewacze zaprezentowane zostaną podczas Biesiady Polsko – Ukraińskiej. Zostanie zorganizowana degustacja tradycyjnych potraw, wykonanych na warsztatach kulinarnych. Zajęcia warsztatowe i edukacyjne adresowane będą do zainteresowanych mieszkańców Gminy Czarne w tym mniejszości ukraińskiej. Kolejnym etapem projektu jest przeprowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W tym celu zorganizowana zostanie wycieczka do Muzeum Regionalnego w Szczecinku, gdzie odbędzie się spotkanie edukacyjne podczas którego uczestnicy szerzej poznają tradycję ukraińską.
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Brzeźno Aktywny marsz po zdrowie

2 800,00 zł

Projekt „Aktywny marsz po zdrowie” mówi sam za siebie. Kobiety, które od lat działają w Stowarzyszeniu przeważnie troszczyły się o dobro  lokalnego społeczeństwa. Nadarzyła się okazja aby zrobiły coś dla siebie. W ramach projektu podczas wspólnych spacerów na kijkach będą mogły się odprężyć od codziennych obowiązków, zintegrować i spędzić wesoło czas wolny. Dodatkowym atutem będą porady dietetyka, który nauczy panie z Koła jak zdrowo się odżywiać.  Będą się spotykać i przygotowywać zdrowe przekąski i koktajle. Do grupy „kijkowych kobiet” chcą przystąpić osoby w różnym przedziale wiekowym od lat dziesięciu do siedemdziesięciu, co przyczyni się do aktywizacji międzypokoleniowej.
Koło Miłośników Przechlewa Kulturalne ubezpieczenie na życie

4 000,00 zł

Projekt ma na celu stworzenie warunków do angażowania się młodych ludzi w życie kulturalne w różnych jego dziedzinach już na etapie lokalnych wydarzeń. Do obcowania z kulturą i sztuką od komercyjnej, popularnej do wysokiej. Realizacja projektu zakłada przygotowanie młodych ludzi do angażowania się w życie kulturalne i odbioru sztuki na poziomie lokalnym, by w dorosłym życiu świadomie dokonywać wyborów dziedziny sztuki. Wyrażać opinie, emocje, umieć delektować się pięknem. Być wrażliwym i tolerancyjnym, świadomie kreować swoje środowisko. Dbać o estetykę życia, kulturę bycia, rozwijanie wrażliwości.Projekt ma nauczyć stopniowo języka sztuki, by przygotować grunt do uczestnictwa w kulturze wyższego szczebla.
W ramach programu zostaną zrealizowane następujące działania:
– warsztaty rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci – rozwijanie aktywności ruchowej i wyobraźni poprzez zajęcia tworzenia charakteryzacji cyrkowej i robienia wielkich
baniek mydlanych,
– warsztaty plastyczne w plenerze – kajaki, żaglówki, łódki nieodzowne elementy naszego krajobrazu „Krainy rzek i jezior” – wzbogacanie wyobraźni, osobowości dziecka i wiedzy o Małej Ojczyźnie,
– warsztaty taneczne – wyzwalanie energii, poprawa sprawności ruchowej,
– warsztaty etnograficzne – wycinanie zabawek z Pomorza i Kaszub – ożywienie dawnego rzemiosła, poznanie historii regionu, usprawnienie motoryki manualnej,
– warsztaty muzyczne – kształtowanie umiejętności interpretacji muzyki, poczucia rytmu, rozwijanie myślenia dywergencyjnego,
– spotkanie z bajarką – stymulowanie rozwoju intelektualnego, pobudzanie do tworzenia rzeczywistości poprzez słowa,
– warsztaty teatralne – Teatr Malucha wyjazd do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie – połączenie wszystkich typów ekspresji, wykorzystanie wszystkich środków
wyrazu artystycznego, synteza sztuki,
– podsumowanie projektu – władze Gminy, rodzice, goście – występ artystyczny dzieci, rozdanie upominków.
Moliki Mali odkrywcy

1 348,00 zł

Projekt „Mali Odkrywcy” polega na animacji czasu wolnego w formie cyklu warsztatów o różnorodnej tematyce. Na warsztatach książka stanie się punktem wyjścia do dalszych artystycznych poszukiwań. Jak pisała nasza wielka poetka, Wisława Szymborska „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Ten cytat idealnie odzwierciedla idee projektu. Dzieci podczas zajęć będą malowały, tworzyły teatr, chwycą również za aparat, dyktafon i przeprowadzą doświadczenia fizykochemiczne. Przygoda, którą przeżyją poprzez zabawę, nakłoni dzieci do samodzielnego chwycenia po książkę. Nauczy to samodzielnej organizacji czasu wolnego, rozwinie wyobraźnię i wiedzę Małego Odkrywcy. Podczas zajęć wykorzystamy różne metody animacyjne i twórcze. Punktem wyjścia zawsze będą ćwiczenia integrujące grupę.
Grupa nieformalna Sołectwa Łąkie Produkt lata i jesieni na naszych talerzach się mieni – warsztaty kulinarne

1 000,00 zł

Głównym celem międzypokoleniowego projektu, w którym wezmą udział zarówno gospodynie, jak i młodzież, jest zrealizowanie warsztatów kulinarnych pod okiem pasjonatów gotowania. Oprócz pasjonatek, udział w nich weźmie dietetyczka, która przedstawi zasady żywienia, podpowie co z czym najlepiej połączyć. Warsztaty będą obejmowały cześć teoretyczną oraz praktyczną. Praktyczne warsztaty gotowania, to szansa na przekazanie nie tylko wiedzy teoretycznej na temat tego co i w jakich ilościach jeść, ale również jak to jedzenie przygotować, aby było smaczne i wartościowe. To też szansa, aby pokazać jak ważna jest atmosfera towarzysząca posiłkowi, jak miły to może być czas – kiedy wyłączymy telewizor, komputer, odłożymy telefon i usiądziemy z bliskimi do stołu. Część teoretyczna rozpocznie się poprzez zapoznanie z produktami, z których będziemy gotować, ich wartością odżywczą, historią, pochodzeniem. Podczas części praktycznej przygotowane zostaną proste dania, dostosowane do potrzeb uczestników. Każdy uczestnik dostanie zadanie do wykonania adekwatne do posiadanych umiejętności i zapozna się z czynnościami, które robi reszta grupy.
W ramach projektu, przeprowadzony zostanie także wśród uczestniczek Konkurs Pierogowy, polegający na przygotowaniu swoich ulubionych pierogów z rożnymi nadzieniami.