Projekty 2018

 

Rychnowiacy dla Rychnów

Rewitalizacja centrum wsi Rychnowy – III etap

4 641,00  zł

Głównym celem projektu była rewitalizacja centrum wsi Rychnowy i nadanie temu terenowi nowych funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych. Mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że jest to kolejny etap prac rewitalizacyjnych służący miejscu, które jest naszym dobrem wspólnym, z którego korzystać będą w przyszłości wszystkie grupy społeczne naszej miejscowości. Dobrem wspólnym dla mieszkańców Rychnów jest więc piękna okolica oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu. Poprzez wspólną pracę mieszkańców i jej widoczne i namacalne efekty nastąpiła jeszcze większa integracja międzypokoleniowa. Ponadto staw i teren oddalony jest od ruchliwej drogi powiatowej i stanowi doskonałe bezpieczne miejsce odpoczynku i zabaw dla dzieci. Stworzone na nowo miejsce spotkań zachęca do wyjścia z domu i spędzenia mile czasu.
Gmina Lipka Przygoda z hip – hopem

2 419,00 zł

Celem projektu było przeprowadzenie 3 warsztatów na temat hip – hopu przez Przemysława Kaca, który wyjaśnił czym jest kultura hip – hopu oraz podał przyczyny niedostosowania społecznego młodzieży. Ponadto próbował on złamać stereotyp ludzi, którzy w takiej kulturze funkcjonują. Jest autorem książki: „Hip – hop jako narządzie resocjalizacji młodzieży”, o której też opowiadał. Rap to nie tylko przekleństwa, alkohol i narkotyki – i ta książka to pokazuje. Poprzez przeprowadzenie wywiadów z młodymi przez Kaca można było w ten sposób zaobserwować pozytywny wpływ rapu na ich życie: to on wskazuje im życiową drogę, pokazuje wartość, daje ukojenie. Są jednak przypadki, w których ta młoda osoba skończyła z nałogiem czy nieodpowiednim dla niej towarzystwem.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim Malujemy i zdobimy oraz wspólnie się bawimy

5 000,00 zł

Celem projektu była integracja społeczna dzieci i młodzieży, osób dorosłych i starszych. Kształtowanie umiejętności manualnych mieszkańców 7 miejscowości gminy Kamień Krajeński. Uczestnictwo w warsztatach pn. „Ze starego coś nowego”, „Witraże”, oraz „Zdobienie porcelany”. Rozwój kreatywności uczestników oraz zainteresowań związanych z plastyką i rękodziełem, nowe możliwości spędzenia czasu wolnego. Zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia osób uczestniczących w zajęciach. Nawiązywanie dialogu i współpracy miedzy grupami społecznymi.
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Gronowianki” Smakujemy niepodległość

2 348,00 zł

Celem projektu było poszerzenie wiedzy historycznej i gastronomicznej z pierwszej połowy XX w. Umocnienie wśród poszanowania wartości, o jakie walczyli nasi przodkowie. Przeprowadzone zostały 3 moduły tematyczne: kulinarne i Irvingu, cukiernicze i artystyczne. Uczestnicy spędzili wspólnie około 40 godzin realizując tematy warsztatów. Wspólne gotowanie, pieczenie, a najbardziej wspólne śpiewanie i słuchanie poezji patriotycznej zbliży uczestników projektu. Oprócz przypomnienia kart z historii włączyć się mogli w integrację międzypokoleniową. Podczas zakończenia Uroczystości brały udział 3 pokolenia.
Urząd Miasta i Gminy Czarne Sportowe Sokoły

3 875,00 zł

Celem projektu było wyjście naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży aby stworzyć im atrakcyjną ofertę zajęć treningów sportowych. W czasie trwania projektu zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny treningu piłki nożnej z profesjonalnym trenerem i jego asystentem. Dzieci korzystały z zakupionego sprzętu i strojów. Zajęcia odbywały się na profesjonalnym boisku sportowym, które sprawdzone zostało przez PZPN. Każdy mieszkaniec mógł przyjść i trenować razem z dziećmi i młodzieżą. Oferta była atrakcyjna najbardziej dla dzieci, które nie wyjechały w tym czasie na wakacje. Dzieci i młodzież  miały możliwość zapoznania się i zintegrowania ze sobą. Realizacja projektu miała również na celu zniechęcić ich od sięgania po używki. Projekt zakładał również rozmowę z wolontariuszem policji, który poruszy temat bezpiecznego i kreatywnego spędzania czasu.Na zakończeniem projektu odbył się turniej sportowy.
Gmina Czarne / Grupa Nieformalna Sołectwo Sokole Aktywni, pozytywni

3 512,00 zł

Głównym celem projektu było stworzenie alternatywnej oferty edukacyjnej kierowanej do najstarszej aktywnej grupy społeczności w oparciu o dbanie o zdrowy i aktywny tryb życia. Chcieliśmy pokazać seniorom atrakcyjne możliwości spędzenia czasu wolnego i rekreacji, pogłębiania więzi społecznych, wymiany swoich doświadczeń oraz tworzenie możliwości do uczenia się, kształcenia i rozwoju osobistego w społeczności. Projekt polegał na przeprowadzeniu sześciu kompatybilnych etapów począwszy od warsztatów edukacyjnych, warsztatów tradycyjnego wypieku chleba, warsztatów florystycznych skończywszy na zajęciach ruchowych, podczas których była możliwość skorzystania z bezpłatnych badań (pomiaru cukru, ciśnienia, wagi, obliczanie BMI).
Centrum Sportu i Turystyki w Debrznie „Stworzenie miejsca redakcyjnego dla redaktorów gazetki „Debrzniaczek”

3 100,00 zł

Głównym celem projektu było zachęcenie i zaszczepienie w młodych osobach chęci pracy w redakcji oraz dalszego rozwijania się. Poprzez wydawanie gazetki szkolnej mogły nabrać doświadczenia oraz zdobyć nową wiedzę, którą wykorzystają w dalszym procesie edukacji jak i dorosłym życiu. Grupa „Debrzniaczka” planowała powiększyć obszerność, nakład oraz jakość gazetki. Przygotowane miejsce do tego przedsięwzięcia spowodowało powiększenie się liczby osób chętnych do pomocy przy tworzeniu kolejnych egzemplarzy. Dzięki projektowi powstały kolejne egzemplarze gazetki wydawanej na potrzeby szkoły i społeczności gminy Debrzno.
Gminna Biblioteka i Centrum kultury w Przechlewie Spójność działania – siłą przetrwania

4 190,00 zł

Głównym celem projektu była integracja i spędzanie czasu z dziećmi zwłaszcza z tymi niepełnosprawnymi, które są wśród nas, gdyż to daje szanse na lepsze relacja pokoleniowe. Wspólna zabawa, wycieczki, dyskusje to terapia dla rodziców i dzieci. Przygotowanie młodzieży do dorosłego życia i podejmowania różnych ról rodzinnych, zawodowych i kulturalnych. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i emocjami. Uczenie wrażliwości, empatii, niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia innym osobom. Patrzenie na osoby chore w sposób naturalny i z szacunkiem. Kreowanie spojrzenia na otaczający świat. Realizacja projektu zakładała szeroko rozumianą integrację pokoleniową: rodzice, dzieci oraz osoby niepełnosprawne, które są wśród nas. Uczyła nawiązywania lepszych relacji rodzinnych, społecznego obycia, akceptacji inności, empatii, wrażliwości. Projekt uświadomił jak ważna jest rodzina, osoby niepełnosprawne i przynależność do lokalnego środowiska. W ramach projektu zrealizowane zostały zajęcia z psychologiem, wyjazd do zagrody edukacyjnej w Sokolu, warsztaty pieczenia chleba i zwiedzanie Chaty Kaszubskiej, wyjazd do „Nowoczesnego Młyna Wiedzy” do Torunia, narodowe czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego oraz zajęcia manualne zakończone wystawą prac.
UKS Kometka Jastrowie Jastrowska Liga Badmintona

1 500,00 zł

Głównym celem projektu była integracja rodzin i społeczności lokalnej poprzez wspólne i aktywne spędzanie wolnego czasu w trakcie rodzinnych turniejów badmintona. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu czterech rodzinnych turniejów badmintona dla dzieci, młodzieży i ich rodzin (rodziców, rodzeństwa, opiekunów prawnych, dalszych krewnych, a także wszystkich chętnych) w Jastrowskiej hali widowiskowo – sportowej. Przykładem jednej z rozgrywanych konkurencji była rodzinna gra deblowa, w której drużynę stanowiło dziecko i członek jego rodziny / prawny opiekun. Ponadto rozgrywane były gry singlowe w kategoriach: dziecko (do 9 lat), Żaki (do 11 lat), młodzik młodszy (do 13 lat),  młodzik (do 15 lat), OPEN – Radosny Amator (dla pozostałych chętnych do gry), OPEN (dla graczy zaawansowanych).
Ośrodek kultury w Jastrowiu Kodowanie – trzeci język

5 310,00 zł

Celem projektu było wdrożenie nauki programowania wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie warsztatów z wykorzystaniem robotów, zabawek edukacyjnych oraz innych urządzeń wspomagających uczenie się .W ramach projektu zakupione zostały 3 nowoczesne roboty Photon,  gry SCOTTIE GO!, 3 tablety, plansze, maty, kartoniki i klocki do kodowania. Na bazie zakupionego sprzętu i pomocy przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne – kodowanie jako wstęp do programowania w różnych grupach wiekowych. Poprzez program uczestnicy zyskali możliwość świadomego i tym samym bezpiecznego korzystania  z dobrodziejstw świata technologii. Największą korzyścią uczestniczenia w zajęciach była nauka logicznego myślenia  tzw. myślenia komputacyjnego.
Miejsko-Gminna  Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim Rękodzieło-arcydzieło

2 026,00 zł

Głównym celem projektu ,,Rękodzieło-arcydzieło” było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w okresie wakacji oraz przybliżenie im tajników sztuki rękodzielniczej. Grupę docelową stanowiły dzieci zamieszkujące teren miasta i gminy Kamień Krajeński. W okresie letnim nie zawsze mają one możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach  i skazani są na organizację wolnego czasu we własnym zakresie. Projekt skierowany był właśnie do nich. Bezpłatne zajęcia w przyjaznej grupie były idealną okazją do zabawy, ale także poznania czegoś nowego. Organizacja projektu przyniosła również korzyści Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim, która poprzez udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc przy organizacji zajęć powiększyła grono czytelników i przyjaciół Biblioteki. 

Projekt polegał na przybliżeniu młodym mieszkańcom miasta i gminy sztuki rękodzielnictwa. Warsztaty odbywały się raz w tygodniu, 4 zajęcia przeprowadził instruktor, a 2 koordynator projektu. Każde ze spotkań poświęcone było innej tematyce rękodzielniczej. Dzieci poznały tajniki transferu na tkaninie, makramy, a także malarstwa artystycznego. Realizacja projektu przyniosła wiele korzyści dla lokalnej społeczności, najważniejszym z nich był wzrost zainteresowania sztuką rękodzieła wśród dzieci. Ich spontaniczne podejście oraz otwarty umysł dały nadzieje, że sztuka ta nie zaniknie i w raz z wiekiem nie ulegnie zatraceniu. Dzięki zajęciom wzmocnieniu uległa integracja między dziećmi, a miła atmosfera spowodowała, że rodzice zdecydowali się chętniej wysyłać dzieci na inne zajęcia organizowane przez Miejsko-Gminną  Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim lub przez grupę nieformalną ,,Moliki”.

Gmina Lipka Odnowienie wiatek na Szlaku Rowerowym Greenway Naszyjnik Północy

3 800,00 zł

Wiatki powstały około 11 lat temu i koniecznie wymagały już remontu. Wymienione zostały przy nich daszki oraz odnowieniu pod wiatkami uległy blaty stołów i siedziska ławek. Wszystko zostało ponownie odnowione i zakonserwowane odpowiednimi impregnatami. Projekt odpowiadał na potrzeby mieszkańców – poprawę infrastruktury na szlaku Rowerowym Greenway Naszyjnik Północy. Działanie ważne zarówno dla mieszkańców, jak i dla aktywnych turystów, ponieważ odbywały i nadal odbywają się tam rokrocznie ogólnopolskie biegi Rage Run, skupiające około 1500 osób.
Stowarzyszenie Pro Kultura Grunt to rodzinka

4 760,00 zł

Projekt Grunt to rodzinka polegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć artystycznych, których odbiorcami były całe rodziny, a więc osoby z różnego przedziału wiekowego. Zajęcia odbywały się będą w trzech formach: taniec, modelarstwo oraz teatr. Wszystkie działania realizowane były w systemie ciągłym przez okres 3 miesięcy. Najbardziej rozbudowane były zajęcia taneczne, które pełniły również  formę choreoterapii. Zadaniem każdej z rodzin objętych projektem było zbudowanie gry rodzinnej twister. Kolejny etap pełniły formy teatralne i elementarne zabawy aktorskie, które poprzez świetną zabawę pozwoliły na chwilę zamienić  się rolami rodzic – dziecko co skłonić może do dialogu i rozmowy. 

Celem projektu było m.in. wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci, pomoc w dostrzeganiu ich potrzeb oraz ukierunkowywanie całych rodzin na sztukę i jej wpływ na wszystkie aspekty życia. Rodziny były zmuszone do wspólnego działania i rozmowy, przez co bardziej się do siebie zbliżyły, a udział rodzin w projekcie stał się bardzo pomocny w zdobyciu ciekawych rozwiązań w sporach z dziećmi.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu Wesołe  zabawy z profilaktyką pożarową

2 000,00 zł

Głównym celem projektu było zapewnienie rozrywki mieszkańcom sołectw, festynów i uroczystości wraz z zaprezentowaniem w sposób zabawowy sprzętu strażackiego i działań strażaków. Dodatkowo przeprowadzona została profilaktyka pożarowa, polegająca na praktycznej nauce obsługi gaśnic. Założeniem było przeciwdziałanie niepokojowi mieszkańców związanym z używaniem gaśnic, w tym celu dokupiono 2 gaśnice. Dodatkowo zaprezentowany został sposób w jaki pali się gaz z butli 11 kg w fazie ciekłej i gazowej oraz niebezpieczeństwo związane z palącym się olejem w garnku i gaszeniem go wodą. Działania przeprowadzone: 

25.05 – WZT Okonek Piknik Rodzinny,

26.05 – Szkoła Podstawowa Okonek,

28.05 – Dzień Sportu ZS Lotyń (stadion wiejski),

02.06 – Zlot Pojazdów Zabytkowych i Pożarniczych w Zakrzewie,

03.06 – Gminny Dzień Dziecka, plaża Okonek,

09.06 – piknik w Lędyczku,

10.06 – Dzień Dziecka Owadogigant Lubnica,

15.06 – Dzień Dziecka Lubniczka,

30.06 – Festyn w Podgajach,

14.07 – Turniej Sołectw w Omylnej,

15.07 – Lubnicki Dzień Owada,

21.07 – Festyn w Ciosańcu,

4 – 5.08 – Zabawa w ślusarni w Szczecinku,

25.08 – Dożynki w Węgorzewie,

1.09 – Festyn w Brzozówce,

1.09 – Festyn w Drawieniu,

8.09 – Dożynki w Lotyniu

Efektami  naszych działań było zaznajomienie się z obsługą gaśnic i gaszenia ognia.

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki  i Rekreacji w Rzeczenicy Żyj zdrowo i aktywnie

3 520,00 zł

Głównym celem projektu była organizacja wspólnego wypoczynku dla mieszkańców sołectwa poprzez stworzenie możliwości zdrowego i aktywnego spędzenia czasu wolnego. Z organizowanych form aktywności jakie miały miejsce był spływ kajakowy – dla 40 osób (20 dwuosobowych kajaków) przez malownicze rzeki Czernicę i Białą, na zakończenie zorganizowany został drobny poczęstunek i ognisko; zajęcia zumby – 5 godzin zajęć na świeżym powietrzu dla wszystkich chętnych, turniej piłki siatkowej połączony z piknikiem rodzinnym. Do korzyści, które przyniosła organizacja i realizacja projektu możemy zaliczyć integracje mieszkańców, którzy wzięli udział w zaplanowanych działaniach, popularyzację formy współzawodnictwa sportowego oraz ,,zaszczepienie’’ bakcyla działania na rzecz dobra wspólnego.
Miasto i Gmina Debrzno Wychowanie – nie lada wyzwanie
Projekt ten polegał na stworzeniu dogodnych warunków umożliwiających odbiorcom projektu dostęp do rzetelnej i fachowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresu wspomagania rozwoju małych dzieci, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb jego członków oraz potrzeb ogółu, będącym celem głównym projektu. Projekt miał charakter wieloaspektowy – zorganizowaliśmy cykl spotkań ze specjalistami z dziedziny logopedii i psychologii dziecięcej. Spotkania uwzględniały w swoim zakresie różne formy przekazu: wykłady teoretyczne oraz praktyczne.
Ochotnicza Straż Pożarna w Osowie Kreatywne wakacje

1 200,00 zł

Realizacja tego projektu miała na celu przede wszystkim integrację i aktywizację mieszkańców wokół wspólnych inicjatyw w czasie trwania projektu jak i po jego zakończeniu. W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty taneczne z wykorzystaniem x – boxa i gier planszowych, warsztaty kreatywne  –  rysowanie,  malowanie farbami, wycinanki i rzeźbienie oraz warsztaty astronomiczne – obserwacja nieba przez teleskop. Rezultatem projektu było dobro wspólne przy realizacji działań, umacnianie więzi, mile spędzony wspólnie czas, wiedza z zakresu astronomii, organizacja czasu wolnego dla mieszkańców wsi, nawiązanie współpracy międzypokoleniowej, aktywizacja i integracja mieszkańców we wspólnych działaniach.