Sektor publiczny

 

Lp. Nazwa partnera
1. Urząd Miasta i Gminy Czarne
2. Urząd Gminy Człuchów
3. Urząd Miasta i Gminy Debrzno
4. Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
5. Urząd Miasta i Gminy Kamień Krajeński
6. Urząd Gminy Koczała
7. Urząd Gminy Lipka
8. Gmina Okonek
9. Urząd Gminy Przechlewo
10. Urząd Gminy w Rzeczenicy
11. Urząd Gminy Zakrzewo
12. DOM POLSKI Zakrzewski Dom Kultury
13. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim
14. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie
15. Czarneńskie Centrum Kultury
16. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Okonku
17. Gminny Ośrodek Kultury w Lipce
18. Gminne Centrum Kultury w Przechlewie
19. Ośrodek Kultury w Jastrowiu
20. Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim
21. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.St.Czarneckiego Człuchów
22. Szkoła Podstawowa w Rychnowach
23. Gminna Biblioteka Publiczna im.J.Kochanowskiego w Przechlewie
24. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Człuchowie
25. Biblioteka Publiczna Gminy Rzeczenica
26. Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy