Działaj Lokalnie

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Partnerami PAFW i ARFP w realizacji Programu „Działaj Lokalnie” są Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL). To organizacje pozarządowe, które rokrocznie prowadzą lokalne konkursy grantowe, przekazują pieniądze na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem. Środki na granty w ramach Programu „Działaj Lokalnie” pochodzą od PAFW oraz pozyskiwane są przez ODL od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. ODL zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspieraniem wolontariatu.

W Polsce działa obecnie 78 Ośrodków Działaj Lokalnie. Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy jest jednym z nich już od 2008 roku, a  konkursy grantowe prowadzi na terenie 12 gmin: Czarne, Człuchów (wiejska), Człuchów (miejska), Debrzno, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica i Zakrzewo.

Przez 13 lat uczestnictwa Fundacji LGD – Naszyjnik Północy w Programie Działaj Lokalnie, przeprowadzonych zostało 13 lokalnych konkursów grantowych, dzięki którym dofinansowanie o łącznej wartości ok. 729 tys. zł otrzymało 229 lokalnych inicjatyw.

W Programie „Działaj Lokalnie” szansę na dofinansowanie mają przede wszystkim pomysły, które przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu. Ważne jest również to, aby wspólnie realizowali je mieszkańcy i instytucje lokalne. Udział w Programie jest szczególnie cenny dla mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich, do których dotychczas nie docierały informacje o ogólnopolskich programach albo które nie miały wystarczających umiejętności i wiary we własne siły, aby ubiegać się o takie dotacje.

W Fundacji LGD – Naszyjnik Północy Programem „Działaj Lokalnie” zajmują się:

Angelika Kallas – Koordynator Programu „Działaj Lokalnie”
tel. 59 83 35 930
e-mail odl@lgdnp.org.pl

Katarzyna Lamot – Asystent koordynatora Programu „Działaj Lokalnie”
tel. 59 83 35 930
e-mail odl@lgdnp.org.pl

Monika Kobak – Doradca ds. raportów finansowych
tel. 59 83 35 930
e-mail odl@lgdnp.org.pl

Więcej informacji o Programie “Działaj Lokalnie” można znaleźć na ogólnopolskiej stronie www.dzialajlokalnie.pl.

Klauzula informacyjna
W załączonym pliku znajduje się Klauzula informacyjna LGD – Naszyjnik Północy dla programu Działaj Lokalnie (.PDF).

Fundator Programu „Działaj Lokalnie”

Realizator Programu „Działaj Lokalnie”