Konkurs 2023

DOKUMENTY KONKURSOWE

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2023” (.PDF)
 2. Regulamin pracy lokalnej komisji grantowej „Działaj Lokalnie 2023” (.PDF)
 3. Formularz wniosku:
  – grupa nieformalna (.PDF(do wglądu)
  – inicjatywa Działaj Lokalnie (.PDF) (do wglądu)
  – organizacja pozarządowa (.PDF) (do wglądu)
 4. Karta oceny formalnej (.PDF) (do wglądu)
 5. Karta oceny merytorycznej (.PDF) (do wglądu)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI I ROZLICZENIA

Do pobrania:

 1. Przewodnik do umowy dotacji Programu „Działaj Lokalnie” (.PDF)
 2. Prośba o dokonanie zmian w harmonogramie/budżecie (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 3. Budżet projektu (.DOC – edytowalny)
 4. Harmonogram projektu (.DOC – edytowalny)
 5. Raport końcowy (.PDF(do wglądu)
 6. Lista obecności (.DOC – edytowalny)
 7. Lista obecności dla dzieci (.DOC – edytowalny)
 8. Formularz zgłoszeniowy (.DOC – edytowalny)
 9. Umowa współpracy z wolontariuszem pełnoletnim (.DOC – edytowalny)
 10. Umowa współpracy z wolontariuszem niepełnoletnim (.DOC – edytowalny)
 11. Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 12. Zbiorcza karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 13. Oświadczenie partnera/ darczyńcy (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 14. Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 15. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 16. Poradnik promocyjny dla grantobiorców (.PDF)

RODO

Do pobrania:

 1. Klauzula informacyjna LGD – Naszyjnik Północy dla programu Działaj Lokalnie (.PDF)
 2. Klauzula informacyjna ARFP dla programu Działaj Lokalnie (.PDF)

INNE

Do pobrania:

 1. Księga znaku PAFW
 2. Logo PAFW
 3. Logo ARFP
 4. Logo kolorowe DL
 5. Logo czarno-białe DL
 6. Logo kolorowe LGD-NP
 7. Lobo czarno-białe LGD-NP
 8. Logo kolorowe LGD ZC
 9. Logo czarno-białe LGD ZC