Obszar działania

Drukuj

Obszar Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy obejmuje powierzchnię 2 758 km2 i zamieszkały jest przez ok. 81-tysięczną społeczność, przy średnim zaludnieniu 30 osób/km2. Jest zwartym kompleksem sąsiadujących ze sobą 11 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, z czego 6 położonych jest na terenie województwa pomorskiego, 4 gminy na terenie województwa wielkopolskiego i jedna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ludność zamieszkująca teren LGD – Naszyjnik Północy, to przede wszystkim osoby mieszkające na wsi – 54 941 (67,8%). Liczbę ludności miejskiej i wiejskiej w poszczególnych gminach, należących do LGD, prezentuje tabela poniżej.

Gmina wieś
[osoby]
miasto
[osoby]
województwo pomorskie
Miasto i Gmina Czarne 3 476 5 995
Gmina Człuchów 10 346
Miasto i Gmina Debrzno 4 131 5 349
Gmina Koczała 3 592
Gmina Przechlewo 6 223
Gmina Rzeczenica 3 819
województwo wielkopolskie
Gmina i Miasto Jastrowie 3 106 8 552
Gmina Lipka 5 681
Miasto i Gmina Okonek 5 161 3 872
Gmina Zakrzewo 4 773
województwo kujawsko-pomorskie
Miasto i Gmina Kamień Krajeński 4 633 2 305
Razem 54 941 26 073
81 014

Główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez obszar partnerski to drogi krajowe: nr 11 Kołobrzeg-Bytom, nr 22 Kostrzyn-Kaliningrad, nr 25 Bobolice-Oleśnica; drogi wojewódzkie: nr 188 Piła – Człuchów, nr 201 Czarne-Barkowo i nr 202 Rzeczenica-Czarne oraz główna linia kolejowa Poznań-Kołobrzeg i lokalne linie kolejowe: Piła-Chojnice, Chojnice-Szczecinek.

Jest to obszar rolniczy, słabo uprzemysłowiony. Dominuje tu drobna wytwórczość i przemysł przetwórczy. W oparciu o liczne walory geograficzno-przyrodnicze dynamicznie rozwija się turystyka i agroturystyka.

Uwzględniając podział fizyczno-geograficzny kraju, obszar LGD – Naszyjnik Północy położony jest na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Krajny, i usytuowany pomiędzy dolinami Gwdy i Brdy. Północną rubież stanowią gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica położone na Równinie Charzykowskiej oraz położona na jej granicy i pojezierza Bytowskiego gmina Koczała. Od wschodu gminy Kamień Krajeński i Człuchów sięgają Borów Tucholskich i Pojezierza Krajeńskiego, na którym od południa leżą również gminy Lipka i Zakrzewo. Gmina Jastrowie od zachodu obejmuje uroki Pojezierza Wałeckiego, zaś gmina okonek Pojezierza Szczecineckiego, które jest częścią Pojezierza Drawskiego. Pod względem przyrodniczo-leśnym obszar należy do Krainy Wielkopolsko-pomorskiej.