Konkurs 2019

DOKUMENTY KONKURSOWE

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu grantowego „Działaj Lokalnie XI” 2019 (.PDF)
 2. Regulamin pracy lokalnej komisji grantowej „Działaj Lokalnie XI” 2019 (.PDF)
 3. Formularz wniosku (.PDF) (do wglądu)
 4. Karta oceny formalnej (.PDF) (do wglądu)
 5. Karta oceny merytorycznej (.PDF) (do wglądu)
 6. Umowa dotacji (.PDF) (do wglądu)
 7. Umowa współpracy pomiędzy realizatorem a wnioskodawcą (.PDF) (do wglądu)
 8. Umowa współpracy Inicjatywa DL (.PDF) (do wglądu)
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.PDF) (do wglądu)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI I ROZLICZENIA

Do pobrania:

 1. Przewodnik do umowy dotacji Programu „Działaj Lokalnie” (.PDF)
 2. Prośba o dokonanie zmian w harmonogramie/budżecie (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 3. Budżet projektu (.DOC – edytowalny)
 4. Harmonogram projektu (.DOC – edytowalny)
 5. Raport końcowy (.PDF) (do wglądu)
 6. Lista obecności (.DOC – edytowalny)
 7. Lista obecności dla dzieci (.DOC – edytowalny)
 8. Formularz zgłoszeniowy (.DOC – edytowalny)
 9. Umowa współpracy z wolontariuszem pełnoletnim (.DOC – edytowalny)
 10. Umowa współpracy z wolontariuszem niepełnoletnim (.DOC – edytowalny)
 11. Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 12. Zbiorcza karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 13. Oświadczenie partnera/ darczyńcy (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 14. Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 15. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 16. Poradnik promocyjny dla grantobiorców (.PDF)

RODO

Do pobrania:

 1. Klauzula informacyjna LGD – Naszyjnik Północy dla programu Działaj Lokalnie (.PDF)
 2. Klauzula informacyjna ARFP dla programu Działaj Lokalnie (.PDF)

INNE

Do pobrania:

 1. Zasady wykorzystania logo PAFW
 2. Logo PAFW
 3. Logo ARFP
 4. Logo kolorowe z tłem DL 20 lat
 5. Logo kolorowe bez tła DL 20 lat
 6. Logo kolorowe DL
 7. Logo czarno-białe DL
 8. Logo kolorowe LGD-NP
 9. Lobo czarno-białe LGD-NP
 10. Logo kolorowe LGD ZC
 11. Logo czarno-białe LGD ZC