Konkurs 2019

DOKUMENTY KONKURSOWE

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu grantowego „Działaj Lokalnie XI” 2019 (.PDF)
 2. Regulamin pracy lokalnej komisji grantowej „Działaj Lokalnie XI” 2019 (.PDF)
 3. Formularz wniosku (.PDF) (do wglądu)
 4. Karta oceny formalnej (.PDF) (do wglądu)
 5. Karta oceny merytorycznej (.PDF) (do wglądu)
 6. Umowa dotacji (.PDF) (do wglądu)
 7. Umowa współpracy pomiędzy realizatorem a wnioskodawcą (.PDF) (do wglądu)
 8. Umowa współpracy Inicjatywa DL (.PDF) (do wglądu)
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.PDF) (do wglądu)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI I ROZLICZENIA

Do pobrania:

 1. Przewodnik do umowy dotacji Programu „Działaj Lokalnie” (.PDF)
 2. Prośba o dokonanie zmian w harmonogramie/budżecie (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 3. Budżet projektu (.DOC – edytowalny)
 4. Harmonogram projektu (.DOC – edytowalny)
 5. Raport końcowy (do wglądu)
 6. Lista obecności
 7. Formularz zgłoszeniowy
 8. Umowa współpracy z wolontariuszem pełnoletnim
 9. Umowa współpracy z wolontariuszem niepełnoletnim
 10. Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 11. Zbiorcza karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 12. Oświadczenie partnera/ darczyńcy (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 13. Umowa zlecenie
 14. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
 15. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich
 16. Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 17. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (.DOC – edytowalny) (.PDF)

RODO

Do pobrania:

 1. Klauzula informacyjna LGD – Naszyjnik Północy dla programu Działaj Lokalnie (.PDF)
 2. Klauzula informacyjna ARFP dla programu Działaj Lokalnie (.PDF)

INNE

Do pobrania:

 1. Zasady wykorzystania logo PAFW
 2. Logo PAFW
 3. Logo ARFP
 4. Logo DL
 5. Logo LGD-NP
 6. Logo LGD ZC