Wyniki naborów wniosków

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

VIII nabór – 29.04. – 12.05.2014

VII nabór – 31.10. – 15.11.2013

VI nabór – 17.10. – 30.10.2013

V nabór – 03.06. – 17.06.2013

IV nabór – 18.02. – 04.03.2013

III nabór – 01.10. – 31.10.2012

II nabór – 04.05. – 02.06.2011

I nabór – 28.06. – 27.07.2010

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

VIII nabór – 29.04. – 12.05.2014

VII nabór – 31.10. – 15.11.2013

VI nabór – 17.10. – 30.10.2013

V nabór – 03.06. – 17.06.2013

IV nabór – 18.02. – 04.03.2013

III nabór – 01.06. – 29.06.2012

II nabór – 01.09. – 30.09.2011

I nabór – 16.11. – 14.12.2009

Odnowa i rozwój wsi

VIII nabór – 01.07. – 14.07.2014

VII nabór – 01.07. – 14.07.2014

VI nabór – 04.03. – 17.03.2014

V nabór – 17.10. – 30.10.2013

IV nabór – 03.06. – 17.06.2013

III nabór – 01.10. – 31.10.2012

II nabór – 01.09. – 30.09.2011

I nabór – 28.06. – 27.07.2010

Małe projekty

IX nabór – 04.03. – 17.03.2014

VIII nabór – 17.10. – 30.10.2013

VII nabór – 03.06. – 17.06.2013

VI nabór – 18.02. – 04.03.2013

V nabór – 01.10. – 31.10.2012

IV nabór – 01.06. – 29.06.2012

III nabór – 04.05. – 02.06.2011

II nabór – 13.09. – 12.10.2010

I nabór – 16.11. – 14.12.2009