Konkurs 2022

DOKUMENTY KONKURSOWE

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2022” (.PDF)
 2. Regulamin pracy lokalnej komisji grantowej „Działaj Lokalnie 2022” (.PDF)
 3. Formularz wniosku (.PDF(do wglądu)
 4. Karta oceny formalnej (.PDF(do wglądu)
 5. Karta oceny merytorycznej (.PDF(do wglądu)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI I ROZLICZENIA

Do pobrania:

 1. Przewodnik do umowy dotacji Programu „Działaj Lokalnie” (.PDF)
 2. Prośba o dokonanie zmian w harmonogramie/budżecie (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 3. Budżet projektu (.DOC – edytowalny)
 4. Harmonogram projektu (.DOC – edytowalny)
 5. Raport końcowy (.PDF(do wglądu)
 6. Lista obecności (.DOC – edytowalny)
 7. Lista obecności dla dzieci (.DOC – edytowalny)
 8. Formularz zgłoszeniowy (.DOC – edytowalny)
 9. Umowa współpracy z wolontariuszem pełnoletnim (.DOC – edytowalny)
 10. Umowa współpracy z wolontariuszem niepełnoletnim (.DOC – edytowalny)
 11. Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 12. Zbiorcza karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 13. Oświadczenie partnera/ darczyńcy (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 14. Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 15. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (.DOC – edytowalny) (.PDF)
 16. Poradnik promocyjny dla grantobiorców (.PDF)

RODO

Do pobrania:

 1. Klauzula informacyjna LGD – Naszyjnik Północy dla programu Działaj Lokalnie (.PDF)
 2. Klauzula informacyjna ARFP dla programu Działaj Lokalnie (.PDF)

INNE

Do pobrania:

 1. Księga znaku PAFW
 2. Logo PAFW
 3. Logo ARFP
 4. Logo kolorowe DL
 5. Logo czarno-białe DL
 6. Logo kolorowe LGD-NP
 7. Lobo czarno-białe LGD-NP
 8. Logo kolorowe LGD ZC
 9. Logo czarno-białe LGD ZC