Fundusz Pomocowy 2020

Drukuj

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dotację w ramach Funduszu Pomocowego 2020!

W ramach otrzymanego wsparcia instytucjonalnego przystosujemy naszą organizację do działania w warunkach stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Z pozyskanych środków zakupimy dwa laptopy do pracy zdalnej oraz przeszkolimy się z zakresu korzystania z nowych technologii oraz działań promocyjno-komunikacyjnych z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

Niebawem będziemy informować o poszczególnych działaniach.

„Projekt finansowany w ramach Programu
„Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”