Gala Programu Działaj Lokalnie

Drukuj
21 czerwca br. w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie odbyła się Gala Programu Działaj Lokalnie. Przybyłych gości przywitała Prezes Fundacji Zdzisława Hołubowska oraz Wiceprezes Paweł Gibczyński. Podczas uroczystości wręczone zostały certyfikaty tegorocznym grantobiorcom. Przedstawione zostały dobre praktyki
o zrealizowanych już projektach oraz  tych, które zostaną zrealizowane w tegorocznej edycji programu.
Serdecznie gratulujemy wszystkim tegorocznym realizatorom oraz dziękujemy za przybycie.