Głowy pełne pomysłów

Drukuj
Osoby mieszkające i działające na obszarze Ośrodka Działaj Lokalnie z Debrzna – Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy (woj. pomorskie) rozpoczęły już prace nad spisaniem swoich pomysłów na nowe lokalne inicjatywy.
60 osób wzięło udział w zorganizowanych w tym tygodniu spotkaniach informacyjnych dla osób zainteresowanych skorzystaniem ze środków w ramach Programu Działaj Lokalnie.
Cześć uczestników przyszła już z gotowymi pomysłami, a części obecnych pomysły zrodziły się w trakcie spotkań.
Pozostało nam zaczekać na nadejście kwietnia, kiedy to pomysły na nowe lokalne inicjatywy zostaną nam przedstawione w postaci wniosków w ramach ogłaszanego konkursu.