Konkurs Działaj Lokalnie 2021 rozstrzygnięty!!!

Drukuj

Lokalna Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej wniosków, które wpłynęły w ramach Konkursu Działaj Lokalnie 2021.

Rekomendację do dofinansowania otrzymało 14 wniosków (lista rankingowa poniżej). Niestety ze względu na dostępny limit środków, nie wszyscy Wnioskodawcy mogli otrzymać dofinansowanie na realizację swoich pomysłów.

W najbliższym czasie Wnioskodawcy, którym zostały przyznane dotacje, otrzymają wiadomości mailowe z dalszymi informacjami, w szczególności dotyczącymi podpisania umów grantowych.

Do pobrania: