Konkurs „Opowiedz”

Drukuj

Drodzy Grantobiorcy,
serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu i warsztacie adresowanym do grantobiorców realizujących projekty finansowane w ramach Programu Działaj Lokalnie. Spotkania będą dotyczyły konkursu „Opowiedz…” i mają Wam ułatwić przygotowanie pracy konkursowej.

Szkolenie odbędzie się dnia (I cześć): 26.09.2019, g. 15.00-17.00 (Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Wojska Polskiego 2, Debrzno)

Warsztaty odbędą się dnia (II część): 21.10.2019, g. 15.00-18.00  (Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Wojska Polskiego 2, Debrzno)

Konkurs, który ogłosimy ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu. Opowiadanie o podejmowanych przedsięwzięciach może bowiem w znaczący sposób wpłynąć na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego, co jest nadrzędnym celem Programu. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Programu.

Adresaci Konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców ODL, którzy uczestniczą w Programie, w lokalnych konkursach grantowych w roku 2019.

Kategorie konkursowe

a. człowiek − w tej kategorii powinny znaleźć się prace, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Prace mogą opowiadać o lokalnych liderach, ale też o uczestnikach projektu.
b. miejsce − kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście – efekt. Warto, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi. Prace zgłoszone w tej kategorii mogą również odnosić się do poczucia tożsamości lokalnej i historii „małych ojczyzn”.
c. motyw − kategoria ta daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.
d. filmowy produkt projektu – kategoria ta została stworzona z myślą o grantobiorcach, którzy jako cel swojego projektu „Działaj Lokalnie” obrali nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość itp. W tej kategorii mogą być zgłaszane prace, które są produktem projektu, a nie (jak w pozostałych kategoriach) opowiadają o zmianie, jaka zaszła wskutek projektu.

Forma prac

Prace zgłaszane do Konkursu mogą mieć jedną z dwóch form:
a. reportaż filmowy, nie dłuższy niż 2,5 minuty
b. krótki film, nie dłuższy niż 2,5 minuty.

Zachęcamy do zbierania dokumentacji fotograficznej i filmowej z realizacji projektów.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod nr tel. 598335930 lub mailowo odl@lgdnp.org.pl