Wyniki konkursu „Opowiedz…” 2020

Drukuj

Na ogłoszony przez nas lokalny etap konkursu „Opowiedz…” 2020 wpłynęły 4 prace prezentujące projekty realizowane w ramach edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2020. Przesłane prace zostały zaprezentowane członkom Komisji konkursowej i ocenione zgodnie z kryteriami podanymi w regulaminie konkursu.

Prace, które zajęły 1 miejsca zostaną zgłoszone do ogólnopolskiego etapu konkursu „Opowiedz…”.

GRATULUJEMY!

Poniżej prezentujemy laureatów oraz stworzone przez nich filmy.

KATEGORIA MIEJSCE

1 miejsce

Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna za film „Rzeczenickie opowieści o nas samych”.

KATEGORIA MOTYW

1 miejsce

Stowarzyszenie „Obudź w sobie potencjał” za film „Żyj z pasją! – warsztaty artystyczne”.

2 miejsce

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” za film „Opowiedz…Mobilna Basztowa Gra Terenowa – odczarowujemy koronawirusa”.

KATEGORIA FILMOWY PRODUKT PROJEKTU

Wyróżnienie

Amatorski Teatr Debrzna za film „Opowiedz.. Amatorski Teatr Debrzna ATeDe”.