Wyniki konkursu „Opowiedz…” 2023

Drukuj

Na ogłoszony przez nas lokalny etap konkursu „Opowiedz…” 2023 wpłynęło 12 prac prezentujących projekty realizowane w ramach edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2023.

Prace spełniające wymogi formalne zostały przesłane członkom Komisji konkursowej i ocenione zgodnie z kryteriami podanymi w regulaminie konkursu.

LAUREATOM GRATULUJEMY, a CZŁONKOM KOMISJI: Małgorzacie Wojciechowskiej, Oli Karowskiej, Kamili Podhajny, Maciejowi Bryzie, Maciejowi Narlochowi oraz Dariuszowi Staneckiemu DZIĘKUJEMY ZA OCENĘ!

Laureaci lokalnego etapu konkursu „Opowiedz…” 2023:

1 miejsce

Koło Gospodyń Wiejskich w Nieżywięciu za film „Wiejski sad w Nieżywięciu”.

W Nieżywięciu powstał innowacyjny projekt Sadu Wiejskiego, który przekształcił zaniedbany teren w wspólną przestrzeń publiczną, służącą integracji lokalnej społeczności. Mieszkańcy zaadaptowali miejsce na relaks i edukację dzieci, które będzie służyło organizacji różnorodnych spotkań przez cały rok, spacery wśród kwitnących drzew wiosną, zbiór owoców latem, wspólne sprzątanie liści jesienią i warsztaty pielęgnacji drzew zimą. Dodatkowo, sad pełni funkcję edukacyjną, wprowadzając najmłodszych w świat starych odmian drzew owocowych.

2 miejsce

Grupa nieformalna Miasto Kobiet za film „Miasto Kobiet”.

Projekt „Miasto Kobiet” został zainicjowany przez grupę kobiet, które pragnęły aktywnie działać na rzecz swojej społeczności. Skoncentrowany na mieszkankach gminy Debrzno w wieku 20-50 lat, projekt oferował cykl spotkań mających ułatwić kobietom wyjście z codziennych obowiązków, odkrycie własnej wartości i piękna. Dedykowany tym, które równocześnie pracują, opiekują się dziećmi i domem. Inicjatywa stworzyła przestrzeń do budowania relacji i wzajemnej inspiracji.

3 miejsce

Stowarzyszenie Wyścigi Kolarskie Debrzno za film „Rowerowe Love”.

„Rowerowe Love”, projekt skierowany był do dzieci w wieku 6-9 lat, promując aktywny styl życia i pasję do kolarstwa. Przebieg obejmował rajd rowerowy, mały wyścig „188”, treningi z trenerem kolarskim oraz wyścig MTB. Inicjatywa nie tylko rozwijała umiejętności rowerowe dzieci, ale także integrowała je poprzez różnorodne wydarzenia kolarskie, dostarczając niezapomnianych doświadczeń.

Prace, które znalazły się na podium zostaną zgłoszone do ogólnopolskiego etapu konkursu „Opowiedz…”.

Pozostałe filmy, które zostały zgłoszone do konkursu:

  • Kamińska Grupa Nieformalna, film „W kapeluszu przez świat”.

  • Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”, film „Eko-pracownia”.

  • Klub Seniora w Zakrzewie, film „Zakrzewskie gotowanie na polanie”.
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu, film „Wyraź siebie”.
  • Stowarzyszenie Dla Naszej Gminy, film „Choreoterapia sposobem na uwolnienie emocji”.
  • Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, film „Działaj Lokalnie – Aktywny Obywatel – wsparcie prawne i obywatelskie”.
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze”, film „Idzie Grześ przez wieś, eko-worek niesie”.
  • Grupa nieformalna Sąsiedzi ze wsi, film „Razem tworzymy przyszłość”.
  • Sołectwo Trudna, film „Z ekologią na Ty – Trudna”.