Wyniki konkursu w ramach Programu Działaj Lokalnie IX 2016

Drukuj
W tegorocznym konkursie Programu Działaj Lokalnie dofinansowanie na łączną kwotę 55 220,44 zł otrzymało 18 projektów.

Lista projektów, którym zostały przynane dotacje, dostępna jest tutaj.

Wnioskodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania zapraszamy do złożenia wniosków w przyszłym roku.