Nagrania z webinarium „Media społecznościowe w komunikacji i promocji organizacji”

Drukuj

Od września ubiegłego roku realizowaliśmy projekt dofinansowany w ramach Funduszu Pomocowego 2020.

W ramach otrzymanego wsparcia instytucjonalnego przystosowaliśmy naszą organizację do działania w warunkach stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Z pozyskanych środków zakupiliśmy dwa laptopy do pracy zdalnej oraz przeszkoliliśmy się z zakresu korzystania z nowych technologii oraz działań promocyjno-komunikacyjnych z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

Poniżej udostępniamy Państwu nagrania z webinarium „Media społecznościowe w komunikacji i promocji organizacji”:

  • nagranie z webinarium cz. 1

  • nagranie z webinarium cz. 2

„Projekt jest finansowany w ramach Programu
„Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”