Oni już wiedzą

Drukuj
Tegoroczni grantobiorcy wiedzą już jak prawidłowo realizować swoje projekty, aby bez problemów je później rozliczyć.

Uczestniczyli oni w szkoleniu z zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Działaj Lokalnie, które odbyło się 8 czerwca br. w Debrznie.

Celem szkolenia było:

– zwrócenie uwagi na najważniejsze zapisy umowy (szczególnie obowiązki oraz możliwości dokonywania zmian w budżecie i harmonogramie projektu),

– omówienie dokumentów (zarówno tych księgowych jak i merytorycznych), które należy zbierać w trakcie realizacji, aby prawidłowo rozliczyć projekt,

– przedstawienie wzorów opisów dokumentów finansowych i omówienie jakie adnotacje, pieczątki i podpisy powinny znaleźć się na dokumentach finansowych,

– poinformowanie o konkursie „Opowiedz…”.

Wyposażeni w nową wiedzę udali się do swoich miejscowości by realizować swoje lokalne inicjatywy.