Sołecka akademia piłkarska utworzona dzięki udziałowi w Programie Działaj Lokalnie

Drukuj

Sołecka Akademia piłkarska utworzona dzięki pozyskanej dotacji z Programu Działaj Lokalnie.
Grupa nieformalna pn. Wiejscy liderzy sołectwa Skowarnki i Uniechówek (gm. Debrzno, pow. człuchowski, woj. pomorskie) w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie otrzymała dotację w wysokości 3 290,00 zł. W ramach projektu dzieciaki z dwóch sąsiadujących sołectw utworzyły drużynę i trenują „pod okiem” profesjonalnego trenera.