Autor: Angelika Kallas

SPACER PO GWIAZDACH!

Kolejna relacja z realizacji projektu dofinansowanego z Programu Działaj Lokalnie X 2017.Pozyskana dotacja w wysokości 3 352,00 zł.przez grupę nieformalną Osowianie. W miejscowości Osowo (gm. Lipka, pow. złotowski, woj. wielkopolskie) odbyły się warsztaty dla dzieci o tematyce astronomicznej. Prowadzący warsztaty zaprezentował teleskop za pomocą, którego rozpoczęto spacer po gwiazdach. Uczestnicy warsztatów byli bardzo zaciekawieni i

„Aktywni po zdrowie”

„Kamieńska Grupa Nieformalna” przy współpracy z  Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamieniu Krajeńskim (pow. Sępoleński, woj. Kujawsko-pomorskie), realizuje projekt pn. „Aktywni po zdrowie” w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 5 480,00 zł z Programu Działaj Lokalnie X 2017. Projekt jest skierowany do mieszkańców  miejscowości: Kamień Krajeński, Płocicz, Dąbrówka, Witkowo, Orzełek, Obkas.  W ramach projektu w każdej

Sołecka akademia piłkarska utworzona dzięki udziałowi w Programie Działaj Lokalnie

Sołecka Akademia piłkarska utworzona dzięki pozyskanej dotacji z Programu Działaj Lokalnie. Grupa nieformalna pn. Wiejscy liderzy sołectwa Skowarnki i Uniechówek (gm. Debrzno, pow. człuchowski, woj. pomorskie) w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie otrzymała dotację w wysokości 3 290,00 zł. W ramach projektu dzieciaki z dwóch sąsiadujących sołectw utworzyły drużynę i trenują „pod okiem” profesjonalnego trenera.

„Wrzuć na luz” – kreatywne warsztaty artystyczne

Stowarzyszenie Pro Kultura realizuje projekt „Wrzuć na luz” – kreatywne warsztaty artystyczne, które finansowane są w ramach Programu Działaj Lokalnie X 2017. Pozyskana kwota wynosi 4 230,00 zł). W ramach zaplanowanych działań odbyły się warsztaty graffiti i pierwsze pokazy tej sztuki na żywo. Uczestnicy spróbowali swoich sił w tworzeniu muzycznego bitu a warsztaty taneczne- najbardziej

„Piękna jest nasza wieś”

  Olszanowo (gm. Rzeczenica) realizuje projekt w ramach Programu Działaj Lokalnie, polegający na zwiększeniu atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż miejscowości. Zakupiono i zamontowano ławki oraz ustawimy gazony z posadzonymi przez mieszkańców kwiatami i roślinami wielorocznymi. Uporządkowano i wysprzątano całą wieś. W centrum Olszanowa zostanie zamontowany maszt flagowy. W ramach projektu mieszkańcy zorganizują biesiadę,