Szkolenie dla grantobiorców nt. możliwości pozyskania grantu w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Edycja X 2018

Drukuj
Dnia 22 marca 2018 roku o godzinie 10:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce odbyło się szkolenie nt. możliwości pozyskania grantu w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Edycja X 2018.
Podczas szkolenia przedstawiony został główny cel programu, idea i zasady udziału. Ponadto omówione zostały kwestie dotyczące jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach konkursu i kto może się ubiegać o dotację.
Wnioski będzie można składać do 15 maja w generatorze na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl
Zachęcamy grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe do aplikowania wniosków.
Z niecierpliwością czekamy na kolejną dawkę pomysłów przyszłych grantobiorców oraz działań jakie się zadzieją w lokalnej społeczności.

Zgodnie z regulaminem Programu „Działaj Lokalnie” przypominamy, iż w konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast  wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska
w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska
lub zupełnie nową propozycją.
Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.