Wyniki oceny formalnej Działaj Lokalnie

Drukuj

W ramach konkursu grantowego Programu Działaj Lokalnie 2021 wpłynęło 20 projektów na łączną wnioskowaną kwotę 103 304,70 zł. Pula konkursowa wynosi 56 000,00 zł.

Wnioski zostały ocenione formalnie (wyniki oceny poniżej). Lokalna Komisja Grantowa rozpoczęła ocenę merytoryczną. O jej wynikach  poinformujemy pod koniec maja.

Do pobrania: