ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „WIEŚ Z HISTORIĄ, JADŁEM I TEATREM PŁYNĄCA”

Drukuj

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„WIEŚ Z HISTORIĄ, JADŁEM I TEATREM PŁYNĄCA”

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” ogłasza nabór beneficjentów zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach / szkoleniach w ramach projektu
„Wieś z historią, jadłem i teatrem płynąca”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno – Dzieci, młodzież i osoby dorosłe zapraszamy do wzięcia udziału w następujących działaniach :

1. Szkolenie z Questu historycznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

 

VII/VIII 2018
2. Warsztaty teatralne dla dzieci klas I-III

 

VIII-X 2018
3. Warsztaty teatralne dla młodzieży klas IV-VIII szkoły podstawowej

 

VIII-X 2018
4. Warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych

 

VIII-X 2018
5. Warsztat profilaktyczno-edukacyjny „Dealer” dla dzieci i młodzieży

 

VIII-X 2018
6. Warsztat profilaktyczno-edukacyjny „Beznikotynek” dla dzieci i młodzieży VIII-X 2018
7. Twórcze warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych

 

X 2018
8. Moje rękotworki – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży

 

X 2018
9. Warsztaty kulinarne ze średniowiecznym smakiem dla dorosłych  oraz Konkurs kulinarny : „Tradycja w nowoczesnej kuchni”.

 

IX 2018

Kandydaci na uczestników projektu mogą skorzystać maksymalnie z dwóch zaproponowanych form działań. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin uczestnictwa w projekcie.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu – można pobrać go tutaj.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do siedziby Partnerów – Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej mieszczącej się przy ul. Ogrodowej 26 w Debrznie osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną (e-mail: biuro@lgdzc.pl, biuro@lgdnp.org.pl) do dnia 15. 08. 2018 r.

 Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl