Zaproszenie do udziału w projekcie „Wieś z historią, jadłem i teatrem płynąca”

Drukuj
W imieniu Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” pragniemy zaprosić Państwa do udziału w projekcie pn. „Wieś z historią, jadłem i teatrem płynąca”, realizowanym w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego celem jest aktywizacja mieszkańców Gminy Debrzno do działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego poprzez realizację cyklu warsztatów artystycznych, kulinarnych, teatralnych, a także poprzez popularyzowanie wiedzy na temat historii Miasta i Gminy Debrzno.
Planuje się, iż poprzez organizację szkolenia z questingu historycznego, wydanie publikacji Questu, organizację warsztatów kulinarnych, rękodzieła artystycznego i warsztatów teatralnych oraz przeprowadzenie konkursu kulinarnego w ramach przedmiotowej operacji nastąpi aktywizacja mieszkańców Gminy Debrzno, popularyzacja wiedzy na temat rodzimej historii, kultury i lokalnych tradycji, a także podniesienie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, zdolności komunikacji, przedsiębiorczości, postaw odpowiedzialności i świadomego kierowania rozwojem kariery zawodowej i promocja zdrowego trybu życia.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.