„Piękna jest nasza wieś”

Drukuj

Olszanowo (gm. Rzeczenica) realizuje projekt w ramach Programu Działaj Lokalnie, polegający na zwiększeniu atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż miejscowości.
Zakupiono i zamontowano ławki oraz ustawimy gazony z posadzonymi przez mieszkańców kwiatami i roślinami wielorocznymi. Uporządkowano i wysprzątano całą wieś. W centrum Olszanowa zostanie zamontowany maszt flagowy.
W ramach projektu mieszkańcy zorganizują biesiadę, podsumowującą realizację działań. Poniżej prezentujemy zdjęcia z prac polegających na upiększeniu centrum wsi Olszanowo.